Doosan Drill Tap Series

Doosan

Vertikala fleroperationsmaskiner

De högproduktiva fleroperationsmaskinerna (sk. Drill/tap-maskiner) är enkla, men snabba och bestyckade med höghastighetsspindlar för att öka produktiviteten.

Läs mer här.