CNC-jyrsimiin yhdistetyt yhteistyörobotit parantavat kilpailukykyä

Ratkaisetko tehtävät aina samalla tavalla siksi, että vanhat tavat toimivat, tai kenties siksi, että niin on aina tehty? Siinä tapauksessa on hyvä tietää, että tuotantoosi liittyy todennäköisesti runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia ja että monet nykyisistä haasteista on mahdollista ratkaista automaatiolla.

CNC-jyrsimien ja -sorvien uudet automaatioprosessit on suunniteltu tehostamaan työnkulkuja. Ne voivat esimerkiksi optimoida työvoiman tarpeen tekemällä osan yksitoikkoisimmista töistä, jolloin työntekijöitä voidaan siirtää toisiin toimintoihin. Näin voit saavuttaa tuotannossasi kilpailuetua siirtämättä tuotantoa edullisempien työvoimakustannusten maihin.

Esimerkiksi yhteistyörobottien avulla toteutettavan automaation ei myöskään tarvitse olla suuri investointi, ja yhteistyörobotit voidaan ohjelmoida uusiksi tarpeiden muuttuessa.

Tässä artikkelissa kerromme yksityiskohtaisesti robottiautomaation tarjoamista mahdollisuuksista tuotannon tehostamiseen sekä yhteistyörobottien välittömistä hyödyistä yrityksellesi ja työntekijöillesi. Kerromme myös, miten prosessi etenee harkintavaiheesta yhteistyörobotin käyttöönottoon, ja siitä, kuka ohjaa yhteistyörobottia ja mitä päätös tarkoittaa taloudelliselta kannalta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikä on yhteistyörobotti?

Yhteistyörobotit (engl. cobot, collaborative robot) sopivat erityisen hyvin volyymituotantoon, jossa luotettavuudelle, tehokkuudelle, suorituskyvylle ja CNC-kokoonpanon käyttöajalle on tiukat vaatimukset.

Yhteistyörobotti on suunniteltu toimimaan yhdessä ihmisten kanssa ja helpottamaan ergonomisesti hankalia ja yksitoikkoisia tehtäviä. Se on eräänlainen työntekijän lisäkäsi. Yhteistyörobottia ei suojata työskentelyn aikana, vaan turvallisuus varmistetaan esimerkiksi rajoittamalla robotin nopeutta ja voimaa.

Yhteistyörobotti on joustava investointi, jota voidaan hyödyntää lähes millä teollisuudenalalla tahansa. Varusteiden ja lisälaitteiden avulla robotti voidaan mukauttaa niin nykyiseen kuin tulevaankin tuotantoon.

Yhteistyörobotien tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi:

  • kappaleen työstö
  • keräily
  • maalaus
  • ruiskuvalu
  • hitsaus
  • pakkaus
  • kiillotus
  • merkintä
  • ruuvaus.

Yhteistyörobotit mahdollistavat sekä CNC-jyrsimien että -sorvien automatisoinnin, ja kuten edellä mainittiin, ne ovat hyödyksi erityisesti tuotettaessa suuria määriä samaa, usein pientä ja kevyttä työkappaletta.

CNC-jyrsimien automatisoinnissa teemme eron pysty- ja vaakasuuntaisten jyrsimien (tai työstökeskusten) välillä. Pystysuuntaisissa jyrsimissä on useimmiten automatisoitu robottivarsi ja toisinaan lavajärjestelmä. Vaakasuuntaisissa jyrsimissä on usein automatisoitu lavajärjestelmä ja/tai robottiratkaisu. (Vaakasuuntaisten) sorvien automatisointi tarkoittaa yleensä tangonsyöttölaitteita tai nosturilataimia.

CNC-tuotannon robottiautomaatiolla saavutetaan useita etuja. Jatka siis lukemista.

5 etua – CNC-jyrsimien ja -sorvien automatisointi yhteistyörobottien avulla

CNC-jyrsimissä ja -sorveissa käytettävät yhteistyörobotit ovat niin tehokkaita ja edullisia, että niiden avulla pystyt kilpailemaan huomattavasti halvemman työvoiman maissa valmistettujen tuotteiden kanssa. Kerromme seuraavassa tarkemmin CNC-jyrsimien ja -sorvien automatisoinnin eduista.

#1 Korkea turvallisuustaso

Perinteisistä teollisuusroboteista poiketen yhteistyörobotin toiminta on optimoitu ihmisiä eikä kokoonpanolinjoja varten. Turvallisuuteen onkin kiinnitetty yhteistyörobottien suunnittelussa erityistä huomiota, mikä näkyy esimerkiksi piilotettuina johtoina ja kaikkien kulmien pyöristyksenä. Näin sormet eivät jää väliin eikä mikään juutu kiinni.

Yhteistyörobottien liikkeiden nopeus ja turvallisuus on sovitettu ihmisten työtahtiin, ja kaikki törmäykset robotin kanssa tulkitaan ihmisen kosketukseksi, jolloin robotin vastusanturi aktivoituu ja robotti pysähtyy.

Yhteistyörobotit eivät edellytä samanlaista suojausta kuin perinteiset teollisuusrobotit, joten ne voivat työskennellä CNC-koneella vapaammin ja yhteystyössä ihmisen kanssa. Toiminta on erittäin luotettavaa ja turvallista.

#2 Kilpailukyvyn paraneminen

Kun CNC-jyrsimien ja -sorvien yhteydessä käytetään yhteistyörobotteja, voit lisätä järjestelmän käyttöaikaa vuorokaudessa esimerkiksi jättämällä CNC-robotin töihin yöksi. Näin voit lyhentää toimitusaikoja asiakkaidesi iloksi.

Tuottavuuden paraneminen, joustavuus ja nopeammat toimitusajat tuovat yrityksellesi kilpailuetua ilman, että toimintoja täytyy ulkoistaa itään. Näin pidät toiminnot omassa hallinnassasi.

Et joudu myöskään palkkaamaan vaikeasti saatavaa työvoimaa yksitoikkoisiin, tylsiin ja raskaisiin tehtäviin, vaan voit vähentää manuaalista työtä.

#3 Luotettavat prosessit ja laadukkaat tuotteet

Yhteistyörobotti nopeuttaa tuotantoa, parantaa yhdenmukaisuutta ja lisää tarkkuutta, mikä kohentaa luonnostaan kilpailukykyä ja takaa lopputuotteiden laadun. Prosessien luotettavuuden ansiosta tehtaasi voi keskittyä uusiin kehityshankkeisiin.

#4 Taloudelliset hyödyt

Saamme yhteistyörobotit tuotantovalmiuteen nopeasti. Se vaatii vain hieman suunnittelua ja etukäteisvalmistelua (noin 6 viikkoa). Yhteistyörobottien varsinainen pystytys vie vain muutaman tunnin, minkä jälkeen ne parantavat välittömästi tuottavuutta ja vähentävät käyttökustannuksia. Olemassa oleviin CNC-koneisiin asennettava yhteistyörobotti lisää koneen päivittäistä käyttöaikaa 50–60 % ja mahdollistaa myös yökäytön.

Kun tehokkuus paranee ja toimintakustannukset vähenevät, yhteistyörobotti voi maksaa itsensä takaisin jo alle vuodessa.

#5 Parempi työympäristö

Työympäristö ja työntekijöiden hyvinvointi paranevat, kun kone hoitaa fyysisesti vaativat ja yksitoikkoiset työtehtävät. Näin käyttäjä ei rasitu fyysisesti epäergonomisista työliikkeistä.

Sen sijaan hän voi keskittyä monimutkaisempiin ja monipuolisempiin tehtäviin, jotka koetaan mielekkäiksi.

Tämä vähentää sairauspoissaolojen määrää ja minimoi työtapaturmien riskin.

On kuitenkin tärkeää huomata, että onnistuneen automaation lähtökohtana on aina käyttäjän ammatillinen osaaminen. Yhteistyörobotti ei korvaa ihmistä vaan toimii apurina, joka ottaa haltuunsa tehtäviä ja toimintoja. Tämä tuo kustannushyötyjä ja parantaa käyttäjän työhyvinvointia.

Yhteistyörobottien harkinnasta tuotantoon

Voidaan vain arvailla, miten pitkään tehtaanjohtaja tai käyttäjä pohtii tuotantotiloissa, olisiko yksinkertaiset ja yksitoikkoiset tehtävät mahdollista hoitaa fiksummin, tehokkaammin ja halvemmalla, ennen hän ottaa yhteyttä Duroc Machine Tooliin ja lopulta investoi yhteistyörobottiin.

Yhteydenoton jälkeen annamme nopeasti ehdotuksen mahdollisesta automaatioratkaisusta. Kun sopimus on allekirjoitettu, alkaa 6 viikkoa kestävä laitteiston, robottivarren, jne. valmistelu- ja tilausvaihe. Robotin varsinainen pystytys vie ainoastaan muutaman päivän. Lisäksi on syytä varautua muutamaan koulutuspäivään. Tämän jälkeen kone on ohjelmoitu ja valmis tuottamaan lisäarvoa tuotannossasi.

Kuka ohjaa automatisoitua CNC-jyrsintä ja -sorvia?

Yleensä ohjauksesta vastaa työntekijä, jolla on paras näkemys siitä, missä ja miten yhteistyörobotti voi olla eniten hyödyksi. Käyttäjä tuntee työn kaikki osaprosessit, joista robotti voi hoitaa osan.

Tehokkainta on automatisoida työt, joiden automatisointi on halvinta, ja prosessit, jotka ovat yksitoikkoisimpia ja ergonomisesti haastavimpia – etenkin valmistettaessa tuhansia kappaleita. Näin käyttäjälle jäävät haastavat ja vaikeat mutta palkitsevat tehtävät, joiden automatisointi olisi liian kallista. Tällainen menettelytapa säästää monissa tapauksissa jopa 80 % kustannuksista verrattuna tuotannon täydelliseen automatisoitaisiin.

Yhteistyörobotin kanssa työskentelevä käyttäjä on tärkeää ottaa mukaan prosessiin, kun robotti on toimintavalmis. Yleensä kyseessä on yrityksen olemassa oleva työntekijä. Sinun ei siis tarvitse palkata tehtäviin uusia työntekijöitä, joita voi olla välillä vaikea löytää.

Kun yhteistyörobotti hoitaa osan työprosessista, käyttäjä voi usein ohjata samanaikaisesti useita automatisoituja CNC-jyrsimiä ja -sorveja. Robotti voi hoitaa esimerkiksi kappaleiden pesun, kuivauksen ja mahdollisesti myös pakkauksen. Jos työntekijä poistuu laitteelta hetkeksi, se ei vaikuta karan käyttöaikaan. Yhteistyörobotti vain jatkaa työskentelyä.

Talousvaikutus – nopea takaisinmaksuaika

Monet yritykset valitettavasti olettavat, että yhteistyörobotit edellyttävät raskaita ja monimutkaisia investointeja, joiden takaisinmaksuaika on yhtä pitkä kuin teollisuusroboteilla. Yritykset saattavat siksi ostaa yhteistyörobotin mutta yrittävät hoitaa sen käyttöönoton itse. Tämä vie aikaa. Joissakin yrityksissä yhteistyörobotin saaminen toimintavalmiiksi on kestänyt 14 kuukautta.

Kuten aiemmin kerroimme, yhteistyörobotin takaisinmaksuaika on tyypillisesti alle vuosi, sillä ratkaisu voi tehostaa olemassa olevan laitteiston käyttöä 50–60 %. CNC-kone voi toimia vaikkapa 80 tuntia viikossa, mikä on paljon enemmän kuin ihmisvoimin voidaan saavuttaa. Ratkaisun tyypillinen käyttöaika koostuu 4 työtunnista päivällä ja 6 työtunnista yöllä.

Ota yhteys DMT:hen, niin saat yhteistyörobottisi nopeasti tuotantokäyttöön. Kun huolehdimme käyttöönotosta, yhteistyörobotti parantaa CNC-jyrsimiesi ja -sorviesi tuottavuutta jo kahdeksassa viikossa ja investoinnin takaisinmaksuaika pysyy lyhyenä. Vuoden päästä huomaat, että ratkaisu tuottaa voittoa joka päivä. Ammattilaisten hyödyntäminen yhteistyörobotin käyttöönotossa kannattaa, sillä parhaan hyödyn saavuttaminen edellyttää mm. samojen kappaleiden jatkuvaa volyymituotantoa.

Kaipaatko neuvoja automaatioratkaisuihin?

Ota yhteyttä jo tänään – käymme sitoumuksetta läpi konkreettiset vaihtoehdot tuotantolinjasi automatisointiin.

Sakari Saarinen
Managing Director

+358 50 517 9264
sakari.saarinen@duroc.com

 

keyboard_arrow_up